Ungdoms psykolog

Særligt unge mennesker kan være sårbare hvis de udsættes for begivenheder i deres liv der kan virke voldsomme. Jeg er ungdoms psykolog med mange års erfaring med behandling af børn og unge der har brug for hjælp til at komme videre.

Som underviser i psykologi og terapi har jeg erfaring fra universitet, seminariet og gymnasiet i København. Endvidere har jeg undervist i Sang og Drama i forbindelse med min uddannelse på konservatoriet i København og bruger min erfaring med udøvende kunstarter i min terapi.

I klinikken i København arbejder jeg med en terapi, som er resultatorienteret og bygger på undervisning og hjemmeopgaver.  Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet til behandling af forskellige psykiske lidelser, f.eks. angst, depression og spiseforstyrrelser.

I kognitiv adfærdsterapi indgår flere strategier, dvs. overordnede fremgangsmåder til at opnå forandring, metoder, dvs. mere specifikke fremgangsmåder beregnet til at skabe forandring og teknikker, dvs. hjælpeforanstaltninger til metoderne (fx skemaer, som skal udfyldes)

Den kognitive adfærdsterapi omfatter tre overordnede strategier:

  1. En indsigtsgivende strategi, der tilsigter, at du opnår et øget kendskab til din egen tænkning og dens indflydelse på symptomer eller problemer.
  2. En pædagogisk strategi, der handler om at give dig viden om din psykiske lidelse og dine problemer og forståelse for de anvendte metoders rationale.
  3. En problemløsnings- eller mestringsstrategi, hvis formål er, at du opnår bedre metoder og teknikker til at løse dine problemer.
Hvis du gerne vil bestille en tid, kan du ringe på 51968100 eller skrive en mail til mig.
Prisen for en individuel samtale, som varer en time, er 850 kr. En parsamtale varer halvanden time, og prisen er 1600 kr.
Ledige, pensionister og studerende får nedsat pris til 700 kr. for en konsultation. 
For virksomhedsmedarbejdere- og ledere er prisen for en time 1200 kr.
Du kan også gøre det nemt via e-konsultation eller telefon-konsultation.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf. 51 96 81 00 til klinikken i København. Jo hurtigere man får behandling for sin angst med terapi, jo mindre går man glip af.