Terapi K°benhavn

Gň til terapi i K°benhavn

Hvis du leder efter et sted at gå til terapi i København, finder du mig i den indre by. Min psykologiske praksis, hvor jeg udøver terapi mod bl.a. angst og depression, ligger tæt på Rådhuspladsen i centrum af København.

Erfaring med terapi i København

Jeg er uddannet psykolog i København, 2003. Mit speciale er terapi til behandling af angst. Jeg anvender primært kognitiv terapi, hvor man arbejder med personens tanker om de situationer, der opfattes som truende, samt personens vurdering af sig selv og muligheden for at håndtere situationen.

Min erfaring med terapi bunder i min privatpraksis som selvstændig psykolog i København. Derudover har jeg erfaring med terapi i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg især har beskæftiget mig med supervision af personale, test af og samtaler med børn og unge i København og omegn.

Som skribent på Dagens Puls og som deltager i ekspertpanel, skribent og blogger på www.dagenssundhed.dk, har jeg videreformidlet min erfaring med kognitiv og andre former for terapi i København.

Terapi og udøvende kunstarter i København

Som underviser i psykologi og terapi har jeg erfaring fra universitet, seminariet og gymnasiet i København. Endvidere har jeg undervist i Sang og Drama i forbindelse med min uddannelse på konservatoriet i København og bruger min erfaring med udøvende kunstarter i min terapi.

Min fortid som udøvende musiker har givet mig stor indsigt i fænomener som sceneskræk, præstationsangst og perfektionisme.

I terapi til behandling af angst og selvtillidstræning arbejder jeg ofte med vejrtrækning, med det at bruge sin stemme og stå frem foran et publikum.

I vores moderne samfund er det ikke blot udøvende kunstnere, der skal performe. De fleste moderne arbejdspladser kræver, at deres medarbejdere sælger sig selv på møder, messer, receptioner og anden networking. Arbejdssøgende skal fremlægge sig selv til jobsamtaler og i rækken af forskellige formelle og uformelle situationer, hvor jobmuligheder foreligger. Vores fritidsaktiviteter kan også stille store krav til vores evne til at være på.

Kognitiv terapi på min klinik i København

I klinikken i København arbejder jeg med en terapi, som er resultatorienteret og bygger på undervisning og hjemmeopgaver.  Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet til behandling af forskellige psykiske lidelser, f.eks. angst, depression og spiseforstyrrelser.

Kognitiv terapi anvendes i stigende omfang, fordi den har vist sig meget effektiv. Når angst behandles med kognitiv terapi vil man bevidst skulle udsættes for de situationer, man ønsker at undgå. F.eks. at holde en tale ved en familiefest eller præsentere sig selv på et møde.

Ved hjælp af analyse af forskellige konkrete situationer, medfører den kognitive terapi en forøget bevidsthed om de grundlæggende antagelser, der er årsag til de uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre, man har indarbejdet. Når man bliver opmærksom på de destruktive tankemønstre, får man endelig mulighed for at ændre på dem.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf. 51 96 81 00 til klinikken i København. Jo hurtigere man får behandling for sin angst med terapi, jo mindre går man glip af.