Jeg tilbyder hjælp til angst, depression, stress, traumer, personlighedsforstyrrelser, dårligt selvværd, jalousi, perfektionisme, familie- og parproblemer med mere.

Jeg anvender primært metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som hører under den tredje generation inden for kognitiv adfærdsterapi.

ACT har vist sig at være effektiv ved behandling af de fleste psykologiske vanskeligheder. Metoderne og interventionerne er transdiagnostiske, det vil sige, at kan tilpasses de fleste problemstillinger og lidelser.

ACT bygger på adfærdsterapi og kognitiv terapi, men med en ny vinkel. Frem for at have fokus på at reducere eller helt undgå ubehag, vil vi i ACT lære teknikker til at acceptere det ubehag, der alligevel ikke kan ændres eller kontrolleres, og i stedet lægge vægt på at skabe et indholdsrigt og værdibaseret liv. Hvad ønsker du at stå for i livet? Hvad betyder virkelig noget for dig?

Målet for ACT er at hjælpe os til at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, mens vi samtidig accepterer den smerte, som livet uundgåeligt bringer med sig. Dette gør ACT ved at

* lære os færdigheder til at håndtere smertefulde tanker og følelser effektivt på en sådan måde, at de får langt mindre indflydelse - dette kaldes færdigheder i bevidst nærvær.

* hjælpe os til at klarlægge, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for os - det vil sige klarlægge vores værdier - og bruge denne viden til at sætte os mål og handle på måder, der beriger vores liv.

Hjemmeøvelser er vigtige, hvis terapien skal have effekt.