Psykoterapi København

Psykoterapi i København ved psykolog Camilla Böcher

Min erfaring med psykoterapi i København bunder i min privatpraksis som selvstændig psykolog. Derudover har jeg erfaring med terapi i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg især har beskæftiget mig med supervision af personale, test af og samtaler med børn og unge i København og omegn.

I kognitiv terapi antages det, at vores adfærd og følelsesliv i stor udstrækning er bestemt af vores tankemønstre. Kognition betyder tænkning eller erkendelse og hermed, hvordan vi behandler de sanseindtryk, vi får fra os selv og vores omverden. Den måde vi tænker på har afgørende betydning for, hvordan vi vurderer og oplever os selv og en given situation.

Vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer, som kan være destruktive. Hvis de destruktive tanke- og handlingsmønstre kan identificeres, kan man i den kognitive terapi forsøge at erstatte den negative tænkning med mindre destruktive eller mere realistiske vurderinger af omverden.

Kognitiv terapi går ud på at forstå sammenhængen mellem ens egne tanker, følelser og adfærd. I det kognitive terapiforløb forsøger man at finde ud, hvad det lige præcis er for nogle tanker og vurderinger, der ligger til grund for de negative følelser og handlinger.  Ved hjælp af analyse af forskellige specifikke situationer, fører kognitiv terapi til bevidsthed om de grundlæggende antagelser om verden og én selv, der er årsag til de destruktive tanke- og handlemønstre. Når man bliver opmærksom på de uhensigtsmæssige tankemønstre, får man også muligheden for at ændre på dem.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her