Psykologi i København

Psykologi ved Camilla Böcher, København

Psykologi i København ved Camilla Böcher

I klinikken i København arbejder jeg med en terapi, som er resultatorienteret og bygger på undervisning og hjemmeopgaver.  Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet til behandling af forskellige psykiske lidelser, f.eks. angst, depression og spiseforstyrrelser.

Kognitiv terapi anvendes i stigende omfang, fordi den har vist sig meget effektiv. Når angst behandles med kognitiv terapi vil man bevidst skulle udsættes for de situationer, man ønsker at undgå. F.eks. at holde en tale ved en familiefest eller præsentere sig selv på et møde.

Ved hjælp af analyse af forskellige konkrete situationer, medfører den kognitive terapi en forøget bevidsthed om de grundlæggende antagelser, der er årsag til de uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre, man har indarbejdet. Når man bliver opmærksom på de destruktive tankemønstre, får man endelig mulighed for at ændre på dem.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her