Psykolog stress

Camilla Böcher, Psykolog med speciale i stress

De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv opleve stress sympotomer. I de situationer kan det hjælpe at tale med en psykolog der kan afhjælpe stress.

I kognitiv adfærdsterapi fokuserer vi på sammenhængen mellem vores tanker, følelser, fysiologi/krop og adfærd. Når vi for eksempel opfatter noget som farligt (tanke), bliver vi bange (følelse), og vores krop reagerer med angst eller stress(fysiologi). De fire komponenter spiller ind på og forstærker hinanden og bekræfter os i, at vi er i umiddelbar fare. Denne mekanisme er essentiel for vores overlevelse, men nogle gange kan vores fortolkninger af verden være uhensigtsmæssige eller direkte forkerte. Dette kan skyldes, hvad vi har lært tidligere i vores liv, eller at vores tænkning er påvirket af for eksempel angst, depression eller stress.

I stress terapien arbejder vi med at finde frem til, hvad det lige præcis er for tanker, der dukker op i de stressende situationer. Vi ser på hvilke følelser, disse tanker udløser, hvilke kropslige reaktioner de fremkalder, og hvordan du handler i disse stress situationer. Dette giver et overskueligt billede af, hvad der skal arbejdes med. Ud fra dette tilrettelægges en plan, der har som mål at ændre din opfattelse af de svære eller angstfremkaldende situationer og at styrke din vurdering af dig selv og dine muligheder for at klare situationerne

Jeg har siden 2004 været selvstændig privatpraktiserende kognitiv psykolog i i bla. stress og har samtaler med mennesker med mange forskellige problemstillinger, f.eks. angst, depression, problemer i parforhold, sorg og krise og meget mere.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig som stress psykolog. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her