Parterapi Frederiksberg

Parterapi på Frederiksberg

Parterapi på min klinik på Frederiksberg giver jer de nødvendige rammer for at blive mere bevidste om, hvad der fungerer og ikke fungerer i jeres forhold. I trygge omgivelser kan I udforske jeres tanker, følelser og behov og derved opnå større indsigt i de vaner og mønstre, der skaber problemer i jeres parforhold.

Som regel tager man det for givet, at ens partner har de samme behov, som man selv har. Dette er ofte ikke tilfældet, og selvom man mener det godt, kan ens adfærd derfor medføre frustration hos begge parter

En af de mest almindelige grunde til, at parforhold går i stykker, er at man vokser fra hinanden. Den ene af parterne udvikler sig typisk hurtigere end den anden. Som regel er det kvinden, som udvikler sig hurtigere, fordi mange kvinder er opdraget til at tale om følelser. Mænd er på den anden side opdraget til at handle. De har sværere ved at snakke om følelser, hvilket kan gøre deres partner frustreret.

Det er den manglende evne til at kommunikere, som er årsagen til de fleste problemer i et parforhold. Mange skilles, fordi de ikke kommer hinanden i møde på det følelsesmæssige plan. Men dette skyldes ofte blot manglende bevidsthed om kommunikation af tanker og følelser.

Forebyg samlivsproblemer med parterapi

Parterapi er en måde at løse problemer i samlivet, som ellers kan skade familien på længere sigt. Det kan derfor være en udmærket idé at gå til parterapi for at forebygge alvorlige samlivskriser. Parterapi har en dokumenteret effekt.

Jeg er uddannet psykolog i 2003 med speciale i angst og er autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har siden 2004 været selvstændig privatpraktiserende psykolog og har samtaler med mennesker med mange forskellige problemstillinger, f.eks. angst, depression, problemer i parforhold, sorg og krise og meget mere.

Jeg har også erfaring som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg især har beskæftiget mig med supervision af personale, testning og samtaler med børn og unge. 

Som underviser i psykologi har jeg erfaring fra bl.a. Københavns Universitet, flere seminarier og gymnasiet. 
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her