Kontakt

Hvis du ønsker en tid, så skriv til mig på camillaboecher@hotmail.com  eller ring til mig på 31319730

 

 

 

 

Hjælp os til at blive bedre:

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det. 

 Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.

– Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor

det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysnin- gerne til at nde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.

– Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for ere oplysninger.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehand- ler, men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil hændelsen blive brugt til læring der, hvor den har fundet sted.

Når du har sendt en beskrivelse af en utilsigtet hændelse, gennemgår sundheds- personalet den for at nde ud af:
– hvad der er sket
– hvordan det kunne ske
– hvordan man kan undgå, at det sker for

Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt.