Hvis du ønsker en tid, kan du maile til mig på camillaboecher@hotmail.com.

Min konsultation ligger på Tagensvej 70, 2., 2200 København N (Huset for Sundhed og Balance)

Jeg tllbyder også telefon- og online-videotider, hvis du vil foretrække det. 

Jeg har overenskomst med sygesikringen og tager mod henvisninger fra lægen. Sygesikringen betaler 2/3 af beløbet, og du betaler selv resten. Du kan se de nøjagtige praksishonorarer på www.psykologeridanmark.dk

 

Konsultation for private uden tilskud: 1000 kr.

Konsultation for arbejdsgivere, forsikringer mv.: 1100 kr.

Coaching: 1100 kr.

Parsamtaler: 1200 kr.

Supervision mhp. autorisation: 1200 kr.

Betaling pr. konsultation ved MobilePay eller kontanter (lige penge).

Du kan undersøge, om du har en sundhedsforsikring/helbredsforsikring, der kan dække dine konsultationer.

Konsultationens varighed:

Lægehenviste: 45 minutter

Egenbetalere, forsikring osv.: 50 minutter

Coaching: 50 minutter 

Parsamtaler: 60 minutter

Supervision: 60 minutter 

Afbud dagen før senest kl. 16 på telefon eller mail (ikke sms). Senere afbud eller udeblivelse vil medføre et gebyr svarende til en konsultation eller en egenbetaling for sygesikringsklienter.