Kognitiv psykolog

Jeg har siden 2004 været selvstændig privatpraktiserende kognitiv psykolog og har samtaler med mennesker med mange forskellige problemstillinger, f.eks. angst, depression, problemer i parforhold, sorg og krise og meget mere.
 
Kognitiv-adfærdsterapi er effektiv i forhold til angst. Behandlingen går dels ud på at gøre klientens negative tanker mere realistike og konstruktive og dels eksponere klienten for de situationer, som udløser angst.

I kognitiv adfærdsterapi fokuserer vi på sammenhængen mellem vores tanker, følelser, fysiologi/krop og adfærd. Når vi for eksempel opfatter noget som farligt (tanke), bliver vi bange (følelse), og vores krop reagerer med angst (fysiologi). De fire komponenter indvirker på og forstærker hinanden og bekræfter os i, at vi er i fare. Denne mekanisme er vigtig for vores overlevelse, men noglegange kan vores fortolkninger af verden være uhensigtsmæssige eller fejlagtige. Det kan skyldes, hvad vi har lært tidligere i vores liv, eller at vores tænkning er påvirket af for eksempel angst, depression eller stress.

I kognitiv adfærdsterapi indgår flere strategier, dvs. overordnede fremgangsmåder til at opnå forandring, metoder, dvs. mere specifikke fremgangsmåder beregnet til at skabe forandring og teknikker, dvs. hjælpeforanstaltninger til metoderne (fx skemaer, som skal udfyldes).

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her