Kognitiv psykolog København

Kognitiv psykolog i København Camilla Böcher

Kognitiv adfærdsterapi regnes i dag for at være én af de mest effektive terapiformer. 

Ordet "Kognitiv" betyder tanker og forestillinger, hvilket i bund og grund handler om vores vanskeligheder ikke så meget om, hvad der rent faktisk sker for os, men om den betydning, vi tillægger oplevelser og situationer vi kommer ud for. Som den danske digter Piet Hein sagde: "Det er ikke så meget, hvordan vi har det, men hvordan vi tager det."

I terapiforløbet arbejder vi med at nå til bunds il, hvad det lige præcis er for tanker, der dukker op i de kritiske situationer der udløser en reaktion fra din side. Vi ser på hvilke følelser, tankerne udløser, hvilke kropslige reaktioner de fremkalder, og hvordan du handler i situationerne. På baggrund af dette får vi et overskueligt billede af, hvilke fokusområder der  arbejdes med. Ud fra dette tilrettelægges en individuel plan, der har som mål at ændre din opfattelse af de svære eller angstfremkaldende situationer og derved styrke din vurdering af dig selv og dine muligheder for at klare situationerne efterhånden som de opstår. 

Kognitiv adfærdsterapi beskæftiger sig med 3 overordnede strategier:

  1. Den indsigtsgivende strategi, der tilsigter, at du opnår et øget kendskab til din egen tænkning og dens indflydelse på symptomer eller problemer.
  2. Den pædagogiske strategi, der handler om at give dig viden om din psykiske lidelse og dine problemer og forståelse for de anvendte metoders rationale.
  3. Problemløsnings- eller mestringsstrategien, hvis formål er, at du opnår bedre metoder og teknikker til at løse dine problemer. 
Såfremt du gerne vil bestille en tid, kan du ringe på 51968100 eller skrive en mail til mig.
Prisen for en individuel samtale, som varer en time, er 850 kr. En parsamtale varer halvanden time, og prisen er 1600 kr.
Ledige, pensionister samt studerende får en særlig nedsat pris til 700 kr. for en konsultation. 
For virksomhedsmedarbejdere- og ledere er prisen for en time 1200 kr.

Du kan også gøre det nemt via e-konsultation eller telefon-konsultation:

Du sender en mail eller ringer og aftaler en tid. Derefter skriver du eller fortæller, hvad dine problemer drejer sig om, og jeg svarer via mail eller telefon inden for kort tid alt efter aftale. Således behøver du ikke møde op, men kan stadig få hjælp til løsning af dine problemer.

Ved telefon- og e-konsultation sker betalingen via overførsel til bank eller fremsending af check inden konsultationen begynder.