Coaching

  • Stresscoaching
  • Coaching af medarbejdere og ledere
  • Løsning af samarbejdsvanskeligheder
  • Kommunikation

Coaching er personlig individuel rådgivning for mennesker i erhvervslivet. I coahing tager man udgangspunkt i en konkret problemstilling og arbejder sig frem mod et mål. 

Coaching er en mulighed for mennesker, der ønsker at udvikle sig som ledere, som medarbejdere eller som selvstændige ved at skabe bevidsthed om uudnyttede potentialer og ressourcer. 
 
 I et stress-coachingforløb assisterer jeg den stressramte i at komme sig. Jeg understøtter eller overtager evt. kommunikation med arbejdsgiveren og udarbejder en plan for, hvordan den stressramte kan komme tilbage til arbejde og for hvordan stress kan forebygges fremover.
Jeg støtter den stressramte igennem en evt. sygemeldingsperiode.