Angst

Jeg har som psykolog beskæftiget mig meget med angst-lidelser. Jeg anvender som udgangspunkt kognitiv adfærdsterapi, hvor forandring af uhensigtsmæssig tænkning er central. Jeg er også inspireret af Søren Kierkegaards teori om angst. Det vil sige, at jeg mener, vi kan bruge angsten konstruktivt (se nedestående artikel trykt i Dagbladet Information i 2004). Terapien er resultatorienteret og bygger bl.a. på undervisning og hjemmeopgaver. Systematisk udsættelse for angstskabende situationer spiller en stor rolle i terapien. Formålet er at bryde med undgåelsen af de angstvoldende situationer og således modbevise katastrofetankerne.

 Hvad er angst?

Vi taler om en række forskellige angst- og tvangstilstande:

Panikangst indebærer voldsomme, uventede angstanfald. De fleste med panikangst udvikler herefter både angst for disse anfald og angst for, at anfaldene er tegn på alvorlig sygdom. Der udvikles også angst for steder og tilstande, som sættes i forbindelse med angstanfald. Dette kaldes agorafobi og betyder undgåelse af aktiviteter alene uden for hjemme, af at være sammen med mange mennesker og af at tage offentlige transportmidler. Agorafobi forekommer meget ofte sammen med panikangst.

Socialfobi handler om at være angst for at være sammen med andre mennesker, for at virke dum eller forkert, for ikke at kunne skjule tegn på angst. Mennesker med socialfobi søger også at undgå angstskabende situationer.

Generaliseret angst indebærer en overdreven bekymring for mindre hverdagsbegivenheder og/eller for større ulykker. Mennesker med generaliseret angst har en konstant nervøsitet præget af fysiske symptomer. 

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) også kaldet tvangstilstande er karakteriseret ved tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankerne er billeder og idéer, som opleves som jeg-fremmede og ufrivillige. Tvangshandlingerne er stereotyp adfærd, der har til hensigt at forhindre en frygtet begivenhed. Hvis personen prøver at undlade tvangshandlingerne, opstår der ofte angst.

Undersøgelser viser, at angstlidelserne meget hyppigt forekommer samtidig. På den ene side er angsttilstandene meget forskellige og indebærer hver sine vanskeligheder. På den anden side er der glidende overgange mellem angsttilstandende, og de har nogle væsentlige karakteristika til fælles. Derfor er det de samme metoder og strategier, med lidt variation og forskellig udformning, der anvendes i behandling af alle lidelserne.