Angst Behandling

Angst er en urgammel overlevelsesmekanisme, der eksisterer hos alle i større eller mindre grad. Angst eller frygt kan være nødvendigt i tilspidsede sitaution. Hvor sårbare vi er over for denne angst er dog forskellig og afhænger dels af biologiske forhold, dels af psykologiske og sociale forhold i opværksten. Er man vokset op under utrygge forhold, kan dette have lagt basen for en senere angstforstyrelse. 

Kognitiv-adfærdsterapi er effektiv i forhold til angst behandling. Terapien går dels ud på at gøre den ramtes tanker mere realistiske og konstruktive. Dels på at udsætte den ramte for netop de situationer, der udløser angsten.

Der findes indtil flere former for psykoterapi der kan bruges mod angst. Den ene er psykodynamisk terapi, der ikke kun centrerer sig om angsten men også om resten af personligheden.
Psykodynamisk terapi er mere langvarig og har sit fokus i traumer i barndommen. Det kan i mange tilfælde være en god idé at kombinere den kognitive adfærdsterapi med medicin. SSRI-præparaterne, der også mere populært kaldes lykkepiller, vil have en virkning hos cirka 60 procent.

Jeg er uddannet psykolog i 2003 med speciale i angst og er autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har siden 2004 været selvstændig privatpraktiserende psykolog og har samtaler med mennesker med mange forskellige problemstillinger, f.eks. angst, depression, problemer i parforhold, sorg og krise og meget mere.

Jeg har også erfaring som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg især har beskæftiget mig med supervision af personale, testning og samtaler med børn og unge. 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for etik for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kontakt mig og hør nærmere hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig. Det er uforpligtende og du kan være anonym hvis du ønsker. Klik her